Bollnäs kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Har du frågor om Covid-19?
En annorlunda nationaldag - tillsammans på avstånd!
Hitta företag och föreningar som erbjuder utökad service med anledning av covid-19!

En levande stadskärna med handel och service är målet för de flesta kommuner i Sverige. I Bollnäs har handlare, restauratörer, fastighetsägare och kommunen samverkat under lång tid för att åstadkomma detta och resultatet har inte låtit vänta på sig. Bollnäs har nu ett i allra högsta grad levande centrum med ett rikt och varierat utbud av handel, restauranger och service. Staden har dessutom ett fastighetsbestånd i vilket fastighetsägarna investerat mångmiljonbelopp, interiört och exteriört, vilket i kombination med den upplevelsebaserade näringen stärkt stadens attraktivitet.

Brotorget

HUI Research har genom Cityindex tagit fram ett faktabaserat, jämförbart och heltäckande verktyg som stöd för utveckling av stadskärnor. Vid fastighetsägarmötet som näringsliv och utveckling arrangerade den 6 december, diskuterades de senaste analyserna från HUI och till allas glädje beskrevs i rapporten Cityindex att stadskärnan i Bollnäs nu ligger på 4:e plats i landet sett till omsättningsutveckling åren 2016 och 2017.

- Detta är mycket glädjande och visar på och bekräftar att samverkan lönar sig. Fastighetsägare, Bollnäsdraget och de kommunala insatserna har alla tillsammans gjort skillnad och skapat förutsättningar som lett fram till detta, samt för fortsatt positiv utveckling, jättekul, säger Marie Centerwall kommunalråd i Bollnäs.

Malou Sköld, samordnare på föreningen Bollnäsdraget, bekräftar den positiva utvecklingen:

- Vi ser en tydlig utveckling och vi märker att Bollnäsborna inte längre åker till andra orter för att handla det de söker i samma utsträckning som tidigare. Det är bra för miljön och så får ju fler arbete här i den egna kommunen, istället för att vi med våra pengar ska handla och skapa jobb i andra kommuner och i andra län.

Foto Mattias Olsson
Foto: Mattias Olsson, Bollnäs fotoklubb

Handeln generellt är en viktig del av näringslivet och den genererar sysselsättning åt många människor. Bara i den del av Bollnäs stad som definieras stadskärna, genereras av de 80-tal verksamheter som finns verksamma i den, 274 årsarbetstillfällen. Den största ökningen har under 2016 och 2017 genererats av beklädnad, hem och fritid samt hotell och restaurang. Den samlade omsättningen i stadskärnans landade 2017 på 497 MKR, medan detaljhandelsomsättningen i kommunen totalt, landade på 1 471 MKR, en ökning med 34 MKR under perioden.

- Förutsättningarna för fortsatt utveckling är synnerligen goda och i takt med att kommunen växer och utvecklas, vill allt fler vara verksamma i kommunen. Detta är någonting vi arbetar med och möjliggör för i kommunen på många olika sätt, bland annat genom framtagandet av en fördjupad översiktsplan. Ett arbete som genomförs av Samhällsbyggnadskontoret och planen som beräknas bli klar och antagen under 2019, har som mål att tätorten till 2030 ska öka från dagens ca 14 000 till 16 000 invånare, berättar Peter Eriksson, näringslivschef på Bollnäs kommun.

Mer information om HUI Research och undersökningen Cityindex.