Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Upplev våren i
Bollnäs kommun
Inget vaccin får gå
till spillo!
Prioriterade grupper erbjuds att
ställa sig i kö för eventuellt
överblivna vaccindoser.
Samlad information
om Covid-19
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!

Elever i åk 9 från Arbrå och Kilafors skolor besökte i veckan flera arbetsgivare i kommunen för att lära känna och få ökad kunskap om några av de yrken som finns här.

Ett 40- tal elever från Kilafors hämtades måndag morgon med buss och skjutsades till Polisen, ÅF och Scandic Hotell. Under bussresan med Hällbo Buss berättade Arbetsförmedlingen om vilka yrken det förväntas bli brist på i framtiden. Vid besöken hos arbetsgivarna fick de lära känna verksamheterna närmare och veta vilka yrken som finns hos var och en av dem.

IMG 0659 ÅF Eleven Dante Jonsson från Kilaforsskolan som planerar att utbilda sig till installationselektriker får tips från Andreas Lundström på ÅF
Eleven Dante Jonsson från Kilafors skola som planerar att utbilda sig till installationselektriker får tips från Andreas Lundström på ÅF.

IMG 0675 Polisen Polisaspirant Emilia Olsson och Polissamordnare Helena Sundberg berättar om utbildning och vad som kan ingå i polisens olika arbetsuppdragjpg
Polisaspirant Emilia Olsson och Polissamordnare Helena Sundberg berättar om utbildning och vad som kan ingå i polisens olika arbetsuppdrag.

På tisdagen hämtades ett 40-tal elever på Arbrå skola och kördes till Kilafors där de besökte Kilafors Industri, Bergvikens Husfabrik och Norrlandsportens Värdshus. Upplägget var detsamma som under måndagen. Vid företagsbesöken i Kilafors fick eleverna också gå ut i produktionen där företagen visade hur de bygger släpvagnar och huselement.

IMG 0699 Kilafors Industri Thomas Pettersson har haft stora delar av världen som arbetsplats och berättar att branschen ger stora utvecklingsmöjligheter
Thomas Pettersson på Kilafors Industri har haft stora delar av världen som arbetsplats och berättar att branschen ger stora utvecklingsmöjligheter!

IMG 0659 Bergvikens Husfabrik Mikael Hellbom berättar om yrken kopplade till fabrikens tillverkning och utbildningskrav för elever från Arbråskolan
Mikael Hellbom på Bergvikens Husfabrik berättar om yrken kopplade till fabrikens tillverkning och utbildningskrav för elever från Arbråskolan.

IMG 0665 Scandic Kocken Lidya och Hotell direktören Sophie Helin
Kocken Lidya och hotelldirektören Sophie Helin som berättade väldigt inspirerande om företaget Scandics olika yrken, värdegrund och hållbarhetsidé.

Studiebesöken är ett led i handlingsplanen för projektet ”Förenkla helt enkelt” som har målet att Bollnäs ska ha Gävleborgs bästa företagsklimat. Det togs även ett beslut om den här insatsen i fullmäktige 2017 eftersom många arbetsplatser söker kompetens som är svår att hitta, samtidigt som antalet sökande till vissa utbildningar är lågt. Målet med studiebesöken är även att öka högstadieelevernas förståelse och kunskap om olika yrkesroller och näringslivets kompetensförsörjningsbehov och därmed ge eleverna bättre förutsättningar än tidigare att kunna göra studie- och yrkesval.

Under resorna tillbaka till hemorten, konstateras att flera av ungdomarna fick upp ögonen för yrken de kom i kontakt med och som de inte tänkt på tidigare. Ett område som flera omnämnt att de blev intresserade av var yrken inom Polisen, medan många under besöken på olika sätt gav uttryck för att i framtiden arbeta på både kontor, inom restaurang och som ett flertal ungdomar sa vid ett industribesök; - Här vill vi jobba! Några beskrev också att de nu börjat tänka på högskoleutbildning, medan andra tyckte att studiebesöken bara var bra, roliga och givande.

- Att skapa förutsättningar som gör att vi får fler att göra yrkesval som leder till arbete och tillgodoser den efterfrågan av arbetskraft som finns, är ett viktigt inslag i kommunens arbete. Att dessutom se hur politiskt fattade beslut genomförs av flera parter i samverkan, kommunala, andra myndigheter och privata arbetsgivare, känns väldigt bra och visar att samverkan är möjliggörande, säger Marie Centerwall, kommunalråd i Bollnäs.

Studiebesöken arrangerades av Näringsliv och Utveckling och Barn- och Utbildningsförvaltningen i nära samarbete med arbetsgivarna som avsatte både tid och resurser. Med gott värdskap tog de hand om både ungdomarna och lärarna. Dessutom spred de kunskap och entusiasm om sina verksamheter!