Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Upplev våren i
Bollnäs kommun
Inget vaccin får gå
till spillo!
Prioriterade grupper erbjuds att
ställa sig i kö för eventuellt
överblivna vaccindoser.
Samlad information
om Covid-19
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!

Sedan 5 mars 2018 arbetar fyra personer med projektet Trygg Hemgång i Bollnäs. Projektet beräknas pågå under ett år och ska sedan utvärderas.

Vår personal vänder sig till personer som i samband med sjukhusvistelse/korttidsvistelse fått förändrade behov. De vänder sig också till personer som redan är hemma i eget boende, men där det behövs mer stöd och samordning för att möjliggöra för personen att bo kvar samt för att förebygga att det inte uppstår behov av sjukhusvistelse och/eller kortidsvistelse.

 Målet för projektet Trygg hemgång är att ge:

  • God och säker vård och omsorg vid återgång till hemmet efter vistelse i slutenvården eller korttidsboende.
  • Väl underbyggda underlag till biståndsbedömningar
  • Möjliggöra att patientens egenvårdsförmåga ska stärkas.
  • Minimera onödig vård utanför hemmet/på sjukhus/på korttidsboende.
  • Säkerställa extern och intern samverkan utifrån den nya lagstiftningen om utskrivning från slutenvården.

Hur går det till?
Trygg hemgång innebär att två undersköterskor från teamet möter upp i hemmet för att ge trygghet. Därefter går personalen tillsammans med personen igenom vad personen behöver ha hjälp med direkt vid hemkomsten och framåt. Det kan exempelvis vara att handla hem mat, hämta ut medicin, flytta om lite i hemmet för att man lättare ska kunna förflytta sig inomhus eller att samordna med andra professioner för att få det så tryggt som möjligt för personen. Därefter görs punktinsatser under maximalt sju dagar där personalen tillsammans med personen genomför olika moment som personen behöver ha hjälp med. Syftet med det är att hjälpen ska bli anpassad utifrån personens behov och att vi ska kunna göra ett bra underlag för biståndshandläggarnas biståndsbedömning.

Avslut
När Trygg hemgångsteamet avslutar stödet har de ett överlämningsmöte med ordinarie hemtjänst för att informera dem om vad de tillsammans med personen kommit fram till är det fortsatta behovet.

Läs mer
I broschyren Trygg hemgång finner du mer information om projektet. 

Kontaktuppgifter
Marie Dahlberg, undersköterska, telefon 0278-258 71
Maria Ekström, undersköterska, telefon 0278- 258 72
Katrin Johansson, undersköterska, telefon 0278-258 73
Åsa Wennström, undersköterska, telefon 0278-258 74
Kristina Andersson, projektledare telefon 0278-255 61