Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Upplev våren i
Bollnäs kommun
Inget vaccin får gå
till spillo!
Prioriterade grupper erbjuds att
ställa sig i kö för eventuellt
överblivna vaccindoser.
Samlad information
om Covid-19
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!

Välkommen till ett webbsänt informationsmöte den 22 januari om lagkravet om obligatorisk e-fakturering.

Den 1 april 2019 träder den nya lagen om e-fakturering till följd av offentlig upphandling ikraft.  Enligt denna lag ska alla leverantörer till kommuner, landsting, regioner, kommunala och statliga bolag samt statliga myndigheter skicka e-fakturor. Lagkravet gäller alla inköp som utförs av offentlig sektor efter den 1 april 2019, oavsett belopp. Avtal om inköp som slutits innan den 1 april omfattas inte.

Läs mer i inbjudan till informationsmöte för leverantörer till offentlig sektor och glöm inte att anmäla dig senast 18 januari.

Bakom mötet står SFTI som är en samverkan mellan Myndigheten för digital förvaltning (DIGG), Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Upphandlingsmyndigheten. SFTI står för Single Face To Industry och syftet är att främja e-fakturering och en elektronisk inköpsprocess på ett enhetligt sätt. Det betyder samma sätt för handel oavsett om man är leverantör till stat, kommun eller landsting/region.