Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Upplev våren i
Bollnäs kommun
Inget vaccin får gå
till spillo!
Prioriterade grupper erbjuds att
ställa sig i kö för eventuellt
överblivna vaccindoser.
Samlad information
om Covid-19
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!

För att ge säkrare livsmedel och bidra till en rättvisare konkurrens mellan livsmedelsföretagen gäller nya regler för livsmedelsföretagare från och med 1 januari 2019. Reglerna innebär att den som startar eller tar över en livsmedelsverksamhet utan att först göra en anmälan till kontrollmyndigheten (hos oss miljö- och byggnämnden) riskerar att få betala en sanktionsavgit.

Sanktionsavgiftens storlek kan för enskild (fysisk eller juridisk person) som startar en ny verksamhet utan att först ha anmält den bli från 5000 kr upp till 75 000 kr. Enskild som tar över en redan registrerad verksamhet utan att anmäla detta riskerar att få betala mellan 2500 kr upp till 40000 kr. Sanktionsavgiften tillfaller staten. Även fängelsestraff upp till två år för brott mot livsmedelslagen återinförs.

Stat, kommuner eller landsting som påbörjar en ny verksamhet eller tar över en redan registrerad verksamhet riskerar att få betala ett fast belopp om 40 000 kr.

Registreringspliktiga livsmedelsverksamheter ska, beroende på vad det är för typ av verksamhet, anmälas till behörig kommunal nämnd, länsstyrelse eller Livsmedelsverket. I Bollnäs kommun är det miljö- och byggnämnden som är behörig nämnd.

Läs mer om registreringspliktiga livsmedelsverksamheter och sanktionsavgifter i livsmedelslagen