Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Påverka Bollnäs kommuns framtid,
svara på vår enkät!
Upplev sommaren
i Bollnäs kommun
Behöver du hjälp
att boka tid för
vaccination?
Få hjälp med bokning på
olika språk!
Samlad information
om Covid-19
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!

Sedan den första augusti pågår ett projekt som heter "eXtra stöd i Bollnäs" där utrikesfödda kvinnor mellan 25- 64 år som står långt ifrån arbetsmarknaden deltar. Målsättningen är att de, genom individuellt stöd och lösningar, ska få ökad insikt om och närma sig arbetsmarknaden, få ökade kunskaper i svenska samt ökade möjligheter för praktik eller studier. Deltagarna får exempelvis stöd i sin språkutveckling, möjlighet att öva praktisk svenska, grundläggande teknik i sömnad och handarbete, inblick i arbetsmarknaden och det svenska samhället samt stöd i att söka arbete. Aktiviteterna och hela projektet präglas av jämställdhet, tillgänglighet, icke-diskriminering och ekologiskt hållbar utveckling.

Bakgrund
eXtra stöd i Bollnäs är ett av tio delprojekt i eXtra stöd i Gävleborg som finansieras via Europeiska socialfonden (ESF). Projektet är en del i Bollnäs kommuns integrationsstrategi gällande arbetsmarknadsinsatser. I lokalt delprojekt i Bollnäs ingår följande samarbetspartners: Bollnäs kommun; Arbetsmarknadsenheten och Socialförvaltningen, Arbetsförmedlingen Södra Hälsingland samt Försäkringskassan (adjungerande till den lokala styrgruppen). Projektet pågår 2018-08-01 – 2020-06-30

Läs mer om projektet eXtra stöd i Bollnäs