Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Påverka Bollnäs kommuns framtid,
svara på vår enkät!
Upplev sommaren
i Bollnäs kommun
Behöver du hjälp
att boka tid för
vaccination?
Få hjälp med bokning på
olika språk!
Samlad information
om Covid-19
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!

Kommunen fortsätter växa och 2019 inleds med tillkännagivandet från McDonald´s att företaget etablerar en restaurang i Bollnäs, vilket kommer generera sysselsättning åt 40-50 personer när både hel- och deltid räknas.

Exempelbild

- Från kommunledningen ser vi detta som ett viktigt och mycket välkommet besked som innebär många viktiga ungdoms- och instegsjobb, säger, kommunstyrelsens ordförande Marie Centerwall.

Arbetet som lett fram till att etableringen kan genomföras har berört ett flertal människor som tillsammans knutit ihop den lösning som nu ska förverkligas. Att restaurangen dessutom placeras nära centrum i kombination med genomfartstrafik är också betydelsefullt för stadens attraktivitet.

- Bollnäs ligger bra till i mitten av ett stort marknadsområde som nås av många människor och platsen för den nya restaurangen blir invid stadens centrum, direkt intill Riksväg 83, Fjällvägen. Detta är en bra och spännande etablering för oss och vi är övertygade om att vi kommer att lyckas väl där, säger Andreas Larsson, etableringschef McDonald´s i Sverige.

McDonald’s i Sverige är i början av en historisk expansion och avser att öppna 30 - 40 restauranger i under de kommande fem åren, etableringen i Bollnäs är en del av de planerna.

- Restaurangen i Bollnäs kommer att bli en fin, modern restaurang där gästerna kommer att kunna beställa vid digitala beställningsskärmar, maten tillagas på beställning och serveras direkt vid bordet. Restaurangen kommer att ha ca 100 sittplatser inomhus och inomhuslek för våra små gäster, säger Andreas Larsson, etableringschef McDonald´s i Sverige.

Exempel int 3 FB

Bollnäs har en stabil utveckling med fler invånare och företag och kommunens attraktion stärks nu ytterligare genom att ännu ett starkt varumärke etablerar verksamhet i kommunen.

- 2019 blir ett intensivt år i kommunen med investeringar i både infrastruktur, nytt resecentrum och nya etableringar. Bollnäs är redan klassad som en delregional tillväxtmotor med en centrumhandel som två år i rad placerat sig på plats fyra i landet, sett till omsättningsutvecklingen. Att etableringen placeras på ett så strategiskt område nära både centrumhandel och genomfartstrafik kommer stärka kommunen på flera sätt, inte minst vad gäller att fånga upp all trafik som rör sig utmed Fjällvägen, säger Peter Eriksson, näringslivschef i Bollnäs kommun.

För ytterligare information om etableringen av Mc Donalds i Bollnäs kontakta:

Henrik Nerell, presschef på McDonalds.
media@se.mcd.com
070-354 85 05

Peter Eriksson, näringslivschef Bollnäs kommun
peter.eriksson@bollnas.se
070-656 71 80