Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Påverka Bollnäs kommuns framtid,
svara på vår enkät!
Upplev sommaren
i Bollnäs kommun
Behöver du hjälp
att boka tid för
vaccination?
Få hjälp med bokning på
olika språk!
Samlad information
om Covid-19
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!

Varje år genomför vi enkäter för att ta reda på vad elever och vårdnadshavare tycker om våra utbildningsverksamheter. Enkätsvaren hjälper oss i vårt vårt kvalitets- och förbättringsarbete. Resultaten visar vad vi kan bli bättre på. 

Enkätundersäkningen genomförs under februari månad. Elever i förskoleklass, årskurs 1-9 samt grundsärskolan gör enkäten på skolorna. Detsamma gäller barn som går på fritidshem. Du som har barn på förskolan får information och dina inloggningsuppgifter till enkäten via Unikum. Informationen om enkäterna och hur de besvaras finns även på förskolorna. Alla enkäter görs digitalt och svaren är anonyma.