Bollnäs kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Har du frågor om Covid-19?
En annorlunda nationaldag - tillsammans på avstånd!
Hitta företag och föreningar som erbjuder utökad service med anledning av covid-19!

Varje år genomför vi enkäter för att ta reda på vad elever och vårdnadshavare tycker om våra utbildningsverksamheter. Enkätsvaren hjälper oss i vårt vårt kvalitets- och förbättringsarbete. Resultaten visar vad vi kan bli bättre på. 

Enkätundersäkningen genomförs under februari månad. Elever i förskoleklass, årskurs 1-9 samt grundsärskolan gör enkäten på skolorna. Detsamma gäller barn som går på fritidshem. Du som har barn på förskolan får information och dina inloggningsuppgifter till enkäten via Unikum. Informationen om enkäterna och hur de besvaras finns även på förskolorna. Alla enkäter görs digitalt och svaren är anonyma.