Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Påverka Bollnäs kommuns framtid,
svara på vår enkät!
Upplev sommaren
i Bollnäs kommun
Behöver du hjälp
att boka tid för
vaccination?
Få hjälp med bokning på
olika språk!
Samlad information
om Covid-19
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!

Bollnäs kommun delar ut fem olika priser och ett stipendium varje år.

Elitidrottspris: Utdelas till person eller lag som under det senaste året gjort uppmärksammade och förtjänstfulla insatser inom elitidrotten.
Föreningsledarpris: Utdelas till föreningsledare som gjort förtjänstfulla, ideella insatser inom barn/ungdomsverksamhet eller annan föreningsverksamhet.
Årets förening: Priset utdelas till förening i Bollnäs kommun som genom sin verksamhet tillfört samhället och invånarna nyttigheter och föredömen, socialt, kulturellt och/eller idrottsligt.
Kulturpris: Utdelas till person för förtjänstfulla insatser inom kulturområdet.
Kulturstipendium: Utdelas till person för utbildning och utveckling inom kulturområdet.

Ansökan och förslag till pristagare/stipendiater skall vara kulturenheten tillhanda senast den 20 mars. Välkommen med ansökan och/eller förslag till Bollnäs kommun, kulturenheten, 821 80 Bollnäs eller via e-post: catharina.ingvarsson@bollnas.se.
Upplysningar lämnas av Catharina Ingvarsson, 0278-253 88 eller Mats Hägglund, 0278-251 37.