Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Påverka Bollnäs kommuns framtid,
svara på vår enkät!
Upplev sommaren
i Bollnäs kommun
Behöver du hjälp
att boka tid för
vaccination?
Få hjälp med bokning på
olika språk!
Samlad information
om Covid-19
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!

Välkommen till Kulturhuset i Bollnäs och ta del av hur Bollnäs kommun genomförde en innovativ funktionsupphandling tack vare ett banbrytande beslut att hyra ljus som tjänst i stället för att köpa armaturer. Hur gick det till? Hur funkar det? Vad tycker personalen i skolan och hur påverkas barnen? Vilka miljöaspekter finns?

Sökandet efter en bra lösning för belysning tog fart när Bollnäs kommun skulle byta energikrävande och ålderstigna lysrörsarmaturer som fanns på skolorna. Ljuset i lokaler är en viktig aspekt för att barnen och personal i skolan och förskolan ska må bra och prestera på topp. Det nya avtalet med leverantören går ut på att hyra ljus som tjänst, vilket gör att beställaren slipper låsa fast sig vid en typ av belysning i tider då utvecklingen inom ledbelysning går snabbt och fortsätter att utvecklas. Leverantören anpassar och byter löpande ut ljuset utifrån de behov som finns.

Bollnäs kommun har efter införandet av det nya ljuset genomfört uppföljning och utvärdering som vi kommer att presentera under denna eftermiddag. Bland annat har arbetsgruppen i projektet träffats och diskuterat hur det fungerat vid införandet. Kungliga Tekniska Högskolan har genomfört mätningar av ljus och en mastersstudent har gjort en studie på hur ljuset upplevts av elever och lärare på skolorna.

Du kanske är nyfiken på hur man kan förändra hur en organisation tänker och hur man på
ett lättare sätt kan driva innovationer i en offentlig sektor? Kom och lyssna på hur det här
banbrytande beslutet tagits och vilka positiva effekter det fått.

Program
1. Introduktion, Upphandling av tjänsten ljus i Bollnäs kommun – Bollnäs Kommun
2. Den offentliga upphandlingsprocessen – Projektet ”Upphandlingsdriven
Innovation för Regional Tillväxt, Region Gävleborg
3. Utvärdering och uppföljning – Nicole Heinemann, KTH Stockholm
4. Ljusets kvalitet och upplevelsen av ljus – Presentation av masteruppsats, Nicole Heinemann
5. Erfarenheter och lärdomar för framtida upphandlingar - PO Moberg

När: 8 april klockan 13:00-16:00
Plats: Sessionssalen i Bollnäs stadshus, våning 6

Anmäl dig senast 1 april via detta anmälningsformulär eller QR-kod

QR-kod

Dagen är kostnadsfri. Välkommen!

Sigrid Petterssen, Upphandlingsdriven Innovation för Regional Tillväxt, Region Gävleborg
Anette Jonsäll, Upphandlingsdriven Innovation för Regional Tillväxt, Region Gävleborg
Johan Larsson, fastighetsgruppen, Teknik och fritidsförvaltningen, Bollnäs kommun
PO Moberg, controller, Barn och utbildnings förvaltningen, Bollnäs kommun

Ljus