Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Upplev våren i
Bollnäs kommun
Inget vaccin får gå
till spillo!
Prioriterade grupper erbjuds att
ställa sig i kö för eventuellt
överblivna vaccindoser.
Samlad information
om Covid-19
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!

Bollnäs kommuns revision beställde under hösten en granskning av intrångsskydd i IT-systemen i Bollnäs kommun. Det innebär att revisionsbyrån PWC gjort tester för att kontrollera IT-säkerhet i kommunen. I rapporten som presenterades för kommunledningen i slutet av året framkom det en del brister. Vi har till följd av det tagit fram nya riktlinjer och rutiner som ska åtgärda problemen samt åtgärdat många av de brister som framkom i rapporten. Vi arbetar aktivt med informationssäkerhet och IT-säkerhet och är måna om att kommunens informationstillgångar skyddas på bästa sätt.