Mina sidor Vår självservice där du hittar blanketter och e-tjänster.
Logga in enkelt med bank-ID.
Följ med i projektet Sveriges bästa resecentrum i Bollnäs
Hur lång tid tar det att få ett bygglov egentligen?!

Bollnäs kommuns revision beställde under hösten en granskning av intrångsskydd i IT-systemen i Bollnäs kommun. Det innebär att revisionsbyrån PWC gjort tester för att kontrollera IT-säkerhet i kommunen. I rapporten som presenterades för kommunledningen i slutet av året framkom det en del brister. Vi har till följd av det tagit fram nya riktlinjer och rutiner som ska åtgärda problemen samt åtgärdat många av de brister som framkom i rapporten. Vi arbetar aktivt med informationssäkerhet och IT-säkerhet och är måna om att kommunens informationstillgångar skyddas på bästa sätt.