Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Påverka Bollnäs kommuns framtid,
svara på vår enkät!
Upplev sommaren
i Bollnäs kommun
Behöver du hjälp
att boka tid för
vaccination?
Få hjälp med bokning på
olika språk!
Samlad information
om Covid-19
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!

Kulturnämnden har tagit fram nya riktlinjer för bidrag till kommunens avtalsföreningar. De nya riktlinjerna skapar förutsättningar för kulturnämnden att fortsätta skapa ett professionellt och rikt kulturutbud i Bollnäs kommun.

- Vi värnar om våra kulturföreningar och de är viktiga för att berika kulturlivet i kommunen. Vårt samarbete med dagens kulturföreningar gör att vi kan erbjuda en hög kvalitet och ett brett utbud till många, säger Helén Blomqvist, kulturchef, Bollnäs kommun.

Kulturenheten stödjer föreningslivet genom att ge bidrag till olika kulturverksamheter. Centralt för avtalsföreningarna är att bidra till ett utbud som kompletterar kulturnämndens egna kärnverksamheter, men även breddar och förstärker de befintliga verksamheterna.

Nya riktlinjer från 2020
De nya riktlinjerna beslutades av kulturnämnden hösten 2018. Inför kommande samarbetsavtal med kulturföreningar från och med 2020 förlängs perioden från tre till fyra år. Avtalsföreningar förväntas leverera överenskommet kulturutbud under hela avtalsperioden. Storleken på bidragen sätts i relation till det förväntade utbud som föreningen genomför.

Fortsatt dialog med kulturföreningar
Under 2018 har kulturenheten tillsammans med befintliga avtalsföreningar fört en dialog kring nuvarande avtal och ersättningsnivåer.

- Vi vill fortsätta ha en god dialog med våra kulturföreningar. Inför den kommande ansökan av bidrag planerar vi att bjuda in föreningar till dialog och för att berätta om våra verksamheter och de nya målen som nämnden tar fram, berättar Helén Blomqvist, kulturchef.

Bollnäs kommuns övergripande mål ligger till grund för prioriteringen av vilka föreningar som blir avtalsföreningar till kulturnämnden. Kulturnämnden fattar beslut om nya mål- och styrkort den 14 maj. Målen ska spegla en gemensam viljeinriktning för kulturfrågorna inom Bollnäs kommun.

När mål och styrkort är beslutade kommer föreningar ges möjlighet att ansöka om att bli avtalsförening. Alla ansökningar kommer att genomgå samma urvalsprocess och beslut om avtal med kulturföreningar fattas av Kulturnämnden i början av hösten 2019.

Riktlinjer för kulturnämndens avtalsföreningar (.pdf)

Kulturnämndens nuvarande avtalsföreningar
Arbrå Hemslöjdsförening
Bollnäs Filmklubb
Bollnäs Jazz Club
Bollnäs Riksteaterförening
Bollnäs teaterverkstad
Bollnäs Voxnadalens hemslöjdsförening
Bollnäs ungdomsorkester
Dansoteket
Forskarföreningen Släkt & Bygd
Kilafors Biografförening
Kilafors Kammarmusikförening
Södra Hälsinglands Orkesterförening