Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Påverka Bollnäs kommuns framtid,
svara på vår enkät!
Upplev sommaren
i Bollnäs kommun
Samlad information
om Covid-19
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!

För ett tag sedan gick vi ut på Facebook och ställde frågan ”Vad förväntar du dig av Sveriges bästa resecentrum?” Vi fick många bra svar. Projektet är fortfarande i planeringsstadiet men vi kan redan nu avslöja några detaljer som förhoppningsvis kommer att leva upp till några av förväntningarna.

Visionsbild över nya Resecentrum

Smarta cykelparkeringar
Vi vill uppmuntra många att ta cykeln till resecentrum. Vi planerar därför att bygga en rymlig cykelparkering och förse den med tak, markvärme, pumpar till cykeldäck, och laddningsmöjligheter för dig som har en eldriven cykel. Hur själva anordningen för att låsa fast cyklarna kommer att utformas är inte klart ännu.

Tydlig digital information om avgångar och ankommande trafik
På nya resecentrum kommer vi förutom inne i vänthallen att placera två digitala skyltar utomhus med information om avgångar och ankommande trafik. En vid dockningsstationen för regionbussarna och en vid perrongen för stadsbussarna. Stadsbussarna trafikerar Bollnäs tätort. Alla andra bussar räknas som regionbussar.

Gratis WiFi och förberedande åtgärder
Självklart ska Sveriges bästa resecentrum erbjuda publikt kostnadsfritt WiFi i hela området kring resecentrum. Förutom det förbereder och skapar vi förutsättningar även för andra smarta applikationer. Exempelvis lägger vi tomma rör i marken till de nya pendlingsplatserna som byggs när vi ändå gräver i området. På det viset förbereder vi för att snabbt och enkel kunna dra el till snabbladdare för elbilar så fort ett beslut tagits om att installera elladdningsstationer på parkeringen.

Solceller
Vi arbetar med energieffektiva lösningar och kommer därför att installera solceller på dockningsstationen för bussarna. Huset ligger i ett klockrent söderläge och lämpar sig därför väl för solceller. Vi kommer att anpassa byggnaden så att det ska ge maximal effekt. Förhoppningen är att solcellerna ska göra att området blir självförsörjande på el.

Tidplan
Fram till slutet av mars arbetar vi med program- och systemhandlingar vilket innebär att vi arbetar med grundläggande beslut om byggnadens storlek, tekniska standard och utformning. Vi utreder och föreslår lösningar för exempelvis eldragningar, markvärme, arkitektur, lösningar för funktionshindrade och så vidare. I april kommer vi kunna visa enklare skisser av hur nya resecentrum kommer att se ut när det är klart. Hittills har vi endast visat visionsskisser. I april och maj kommer vi även att fortsätta med detaljprojekteringen. I juni kommer vi att upphandla vilken/vilka leverantörer som ska bygga nya resecentrum. Om allt går enligt plan är tanken att byggstart sker i slutet av augusti. Målet är att Sveriges bästa resecentrum i Bollnäs kommer att stå klart sommaren 2020.