Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Påverka Bollnäs kommuns framtid,
svara på vår enkät!
Upplev sommaren
i Bollnäs kommun
Samlad information
om Covid-19
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!

Under våren arrangerar vi kostnadsfria luchföreläsningar på kulturhuset, Willy Maria-salen. Alla är välkomna! Ingen föranmälan behövs.

Bild på en ledsen tjej

26 februari klockan 11:45-12:30: Beroende – en sjukdom och dess behandling 
Välkommen till en kostnadsfri lunchföreläsning på ämnet "Beroende – en sjukdom och dess behandling" Sjukdomsbegreppet, vad det innebär för individen och familjen samt relationerna dem emellan. Föreläsningen kommer också att beröra begreppen korsberoende och korstolerans, det vill säga att ett beroende av en substans innebär ökad risk för att utveckla beroende inom ett annat område, till exempel nikotinberoende kan vara en riskfaktor för att utveckla andra beroenden.

Föreläsare: Esa Puolakanaho, alkohol- och drogterapeut, Beroendecentrum i Bollnäs

Bild på en mobiltelefon

26 mars klockan 11:45-12:30: Spelberoende och dess behandling
Välkommen till en kostnadsfri lunchföreläsning på ämnet ”Spelberoende och dess behandling” Är spelproblem - ett beroende eller impulskontrollstörning? Föreläsningen berör hur spelberoende påverkar individen och omgivningen, psykiskt, fysiskt, socialt och ekonomiskt och hur det kan behandlas.

Föreläsare: Anki Persson, alkohol-, drog- och spelterapeut, Beroendecentrum i Bollnäs

Bild på en ledsen ungdom

16 april klockan 11:45-12:30: Tidiga tecken på drogmissbruk hos ungdomar
Välkommen till en kostnadsfri lunchföreläsning på ämnet ”Tidiga tecken på drogmissbruk hos ungdomar”. Hur föräldrar och andra vuxna på ett tidigt stadium kan upptäcka att en ungdom eller ung vuxen missbrukar narkotika.

Föreläsare: Linn Åkerlund och Elin Erlandsson, alkohol- och drogterapeut, Beroendecentrum i Bollnäs.

Alla är varmt välkommen!