Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Krisberedskapsveckan 2021
Vaccinera dig mot covid-19! Drop in varje onsdag mellan 15:00-19:00,
Pingstkyrkan i Bollnäs
Samlad information
om Covid-19
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!

Förra veckan rapporterades det om spår efter ett vildsvin på Granberg. Vildsvinet är fortfarande en ovanlig art i Bollnäs kommun men då och då görs observationer.

Nationellt har antalet vildsvin ökat kraftigt de senaste årtiondena. Detta har lett till en ökning av skador på jordbruket och antalet trafikolyckor med vildsvin inblandade.

Vid observationer finns åtgärder som minskar risken att vildsvin kommer in och orsakar skada i er trädgård. Fågelmatning som lämnar spår på marken bör undvikas för tillfället. Öppna komposter och andra eventuella källor till mat kan med fördel hägnas in eller tillfälligt plockas bort. Uppkommer det problem med till exempel skador på grödor eller i trädgård i detaljplanerat område kan kommunen kontaktas. I övriga fall kontaktas jakträttshavare och/eller markägare.

För att öka kunskapen om vildsvinsbeståndet i vårt län kan observationer rapporteras in till länsstyrelsen. Vid jakt av vildsvin bör avskjutningar rapporteras på www.viltdata.se.