Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Upplev våren i
Bollnäs kommun
Inget vaccin får gå
till spillo!
Prioriterade grupper erbjuds att
ställa sig i kö för eventuellt
överblivna vaccindoser.
Samlad information
om Covid-19
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!

Behovet av fler förskoleplatser i Vallsta med omnejd har gjort att vi bestämt oss för att bygga ut för att erbjuda fler förskoleplatser än tidigare. Lissgårdens förskola kommer att ersättas med en tillbyggnad på en befintlig skolbyggnad i Vallsta. Två avdelningar ska byggas ut och på det så kallade B-huset (tegelhuset) på Vallstaskolan samt renoveras invändigt. Tegelbyggnaden byggs ut med cirka 500 kvadratmeter. Dessutom renoveras byggnaden invändigt vilket bland annat innebär ett helt nytt kök och en betydligt större matsal. Utbyggnaden kommer att göra att alla tre Lissgårdens avdelningar ryms i samma byggnad. Den gula gamla Lissgården kommer att avvecklas.

- Så fort vi får igenom bygglovet är målsättningen att byggstart sker i slutet av maj och hela bygget beräknas bli klar vid årsskiftet. Köket och matsalen prioriteras och ska förhoppningsvis stå klar vid skolstarten i höst, säger Per-Erik Karlsson, fastighetsförvaltare på Bollnäs kommun.

Även utomhusmiljön åtgärdas och barnen kan se fram emot helt andra lekytor utomhus.

- Det är jätteroligt att vi äntligen ska få nya lokaler som vi väntat på i flera år. Det kommer att göra det enklare för oss att samarbeta mellan avdelningarna eftersom vi hamnar under samma tak, säger Karin Nyberg, förskollärare på Lissgårdens förskola.