Bollnäs kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Har du frågor om Covid-19?
En annorlunda nationaldag - tillsammans på avstånd!
Hitta företag och föreningar som erbjuder utökad service med anledning av covid-19!

Den 25-31 mars är det dags för ALL DIGITAL Week - en årlig europeisk kampanjvecka för dig som vill öka dina digitala kunskaper och lära dig mer om den digitala världen.

Bollnäs bibliotek är arrangör av kampanjen tillsammans med flera olika samhällsaktörer. Tillsammans erbjuder vi ett gediget program med 22 digitala aktiviteter under kampanjveckan. Kom och prova på smarta digitala hjälpmedel, VR, 3D graffiti och lär dig mer om bland annat välfärdsteknik, klimatpåverkan och Wikipedia.

- Det är glädjande att så många olika aktörer är med och gemensamt kraftsamlar för att belysa hur viktigt det är att vi satsar på digital delaktighet. Genom att samarbeta på det här sättet når vi också ut till fler, säger Anette Helgesson, Bollnäs bibliotek.

Runt om i Europa arrangerar och belyser bibliotek, myndigheter, organisationer och företag kompetenshöjande insatser och för dialog kring digitala tjänster för ökad digital delaktighet.

Årets teman för kampanjen är att främja mediekunnighet genom att utveckla kritiskt tänkande och digital läs- och skrivkunnighet, att skapa trygghet och tillit till teknik genom att utveckla kunskap om säkerhet online. Det handlar även om förbättrad anställningsbarhet genom att utveckla rätt kompetens för nya digitala jobb.

Enligt Internetstiftelsens rapport ”Svenskarna och internet” från 2018 lever 1,1 miljoner svenskar i digitalt utanförskap. Det är något som Bollnäs bibliotek ser bevis för dagligen i mötet med sina besökare.

- Vi upplever att många invånare ofta glöms bort i utvecklingen av exempelvis e-blanketter och digitala tjänster. Biblioteken har en central roll för hur samhället kommer att utvecklas i en digitaliserad framtid, därför vill vi på Bollnäs bibliotek vara med och hitta former för hur vi kan arbeta tvärs över verksamhets- och politikområden för att hjälpa människor att kunna använda olika digitala tjänster. Bibliotekens roll är viktig i det livslånga lärandet och demokratin!

ALL DIGITAL Week - En europeisk kampanjvecka för ökad digital delaktighet.
25-31 mars, Bollnäs bibliotek
Aktiviteterna är gratis och det är drop-in som gäller.

Hela programmet för ALL DIGITAL Week
Mer information om ALL DIGITAL Week
Svenskarna och internet

Arrangörer:
Bollnäs bibliotek i samarbete med flera kommunala verksamheter inom Bollnäs kommun, Arbetsförmedlingen, BORAB, Swedbank, Digidel, ABF Västra Hälsingland, Studieförbundet Vuxenskolan, Consupedia, Wikimedia, Räddningstjänsten Södra Hälsingland och Hitta ut Bollnäs.

Stor Logga till FB bannern2480px