Bollnäs kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!
Har du frågor om Covid-19?
Hitta företag och föreningar som erbjuder utökad service med anledning av covid-19!

Den senaste tidens kritik och synpunkter i media mot den beslutade omorganisationen på Kulturenheten har framställt kulturchefen Helén Blomqvist mycket nedsättande. Det och andra publiceringar har även påverkat medarbetare på Kulturenheten negativt.

Jag vill betona att under hela processen har kulturchefen och jag haft en nära dialog. Den beslutade organisationsanpassningen innebär ingen förändring av innehållet i Kulturenhetens verksamhet eller funktioner och ligger därför helt inom ramen för kulturchefens ansvar och befogenheter som chef.

Helén har på ett föredömligt och bra sätt följt alla partsmässiga regler i såväl dialog som beslutsprocess tillsammans med såväl berörd personal, fackliga företrädare som skyddsombud. Hennes uppdrag är att se till verksamheten som helhet.

Som Helén Blomqvists chef vill jag poängtera att hon har gjort och gör ett mycket bra arbete som kulturchef. Hon har mitt fulla förtroende.

Bosse Wallbäcks
Biträdande kommunchef, förvaltningschef Kommunstyrelseförvaltningen