Mina sidor Vår självservice där du hittar blanketter och e-tjänster.
Logga in enkelt med bank-ID.
Följ med i projektet Sveriges bästa resecentrum i Bollnäs

Har du barn i grundskolan eller gymnasiet? Det är dags att ansöka om skolskjuts och ersättning för elevresor i gymnasiet inför nästa läsår! Senast 31 maj behöver vi ha din ansökan.

Du behöver endast ansöka om skolskjuts om barnet går i en annan skola än den kommunen anvisat, om barnet har växelvis boende, skolskjuts vid särskilda skäl eller om det finns en annan särskild omständighet. Ansökan om skolskjuts och elevresor behöver göras inför varje läsår.

Har du redan ett busskort från det här läsåret? I så fall ska du spara det. Vi gör så att det fungerar igen efter sommarlovet.

Mer information om skolskjuts i Bollnäs kommun
Blanketten för anökan om skolskjuts

Mer information om ersättning för elevresor
Blanketten för ansökan om ersättning för elevresor

En buss från X-trafik