Bollnäs kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Har du frågor om Covid-19?
En annorlunda nationaldag - tillsammans på avstånd!
Hitta företag och föreningar som erbjuder utökad service med anledning av covid-19!

Det innebär att den ytan stängs av. Kvar blir den södra delen av parkeringen med cirka 70 parkeringsplatser där du får stå i tre timmar längs Järnvägsgatan och tolv timmar på resterande platser (tidigare bestämdes att alla platser skulle vara tretimmarsparkeringar för att främja handeln i centrum - det har nu ändrats). Infarten till den södra delen av parkeringen är färdig. 27 av dessa parkeringsplatser är förhyrda fram till 31 maj. Från och med 1 juni är alla 70 parkeringsplatser öppen för alla att använda. 

ny infart

Tidigare nyheter på ämnet:
Nya infarter till Stadshusparkeringen (3 maj 2018)
Vi bygger nya parkeringsplatser (15 februari 2018)
McDonald´s etablerar restaurang i Bollnäs (1 februari 2018)