Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Påverka Bollnäs kommuns framtid,
svara på vår enkät!
Upplev sommaren
i Bollnäs kommun
Samlad information
om Covid-19
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!

En mötesplats där företagare, politiker och tjänstemän tillsammans kan föra samtal och mingla om frågor som rör dig, ditt företag och kommunens utveckling.

puff webb 587 foretagarcafe

Du som företagare får ny kunskap, framföra dina åsikter, ställa frågor, nätverka, kanske till och med hitta nya samarbetspartners och kunder. Samtidigt får vi veta vad du som företagare har för behov, nu och i framtiden. Varje månad får du träffa engagerande och intressanta föredragshållare som pratar om viktiga frågor som rör kommunens utveckling och dig som driver företag. 

Tillsammans kan vi föra kommunen och näringslivet framåt med ett bättre företagsklimat som resultat.

Plats: Caféterian i Bollnäs Stadshus
Tider: Drop in mellan 16:00 – 19:00
Förtäring: Vi bjuder på fika!
Föredrag: Start kl 17, ca 15-20 minuter långt. 

Företagarcafé 26/9

Tema: MatVärden, för mat och dryck i Gävleborg

Kvällens företagarcafé kommer handla om vår regions mat och dryck. Hur den berättar någonting om oss som bor verkar och lever här. Vi kommer få veta mer om det arbete som görs i syfte att öka produktionen av mat och dryck i regionen, i volym och i kvalitet av Föreningen MatVärden. Den startade 2006 och driver utvecklingen med visionen om en hållbar livsmedelsproduktion i Gävleborg.

Det övergripande målet de har med verksamheten är att kunna svara upp mot ett växande intresse och en ökad efterfrågan på lokalt producerade kvalitetsprodukter, något som kräver en tillväxt av livsmedelsproduktion och förädling. Den här tillväxten ska vara ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar, vilket skapar ett gynnsamt klimat för företag och människor.

En hållbar tillväxt inom livsmedels- och besöksnäringen leder till öppna, levande landskap, till fler arbetstillfällen, till överlevnad för befintliga företag, ett större produktutbud på marknaden, en bättre miljö, ett energisnålare samhälle, en ökad attraktionskraft, inflyttning, besöksnäring, en förhöjd utbildningsnivå och en ökad forskningsverksamhet.

Den här gången kommer vi bjuda på någonting lokalproducerat.

Välkommen!

Kommande datum: 26/9, 31/10, 28/11