Mina sidor Vår självservice där du hittar blanketter och e-tjänster.
Logga in enkelt med bank-ID.
Följ med i projektet Sveriges bästa resecentrum i Bollnäs
Hur lång tid tar det att få ett bygglov egentligen?!

Vi håller just nu på att ta fram en Naturvårdsplan för Bollnäs kommun. Arbetet kommer att pågå fram till 2020. Syftet med planen är att kartlägga kommunens viktigaste naturområden samt att vara ett underlag i kommunens strategiska arbete. Vi vill nu veta vilka naturområden som är viktigast för dig samt vad du tycker att Bollnäs kommun kan utveckla i vårt framtida natur- och miljöarbete.

Vilket är ditt favoritnaturområde? Finns det något du saknar? Hjälp oss att kartlägga våra viktigaste naturområden genom att svara på enkäten nedan.

Länk till enkäten