Bollnäs kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!
Har du frågor om Covid-19?
Hitta företag och föreningar som erbjuder utökad service med anledning av covid-19!

I dagarna startar renoveringsarbetet i Arbrå simhall. Reparerade simbassänger, tillgänglighetsanpassning samt ny ventilation och belysning är några av de åtgärder som du som simhallsbesökare kommer att märka av vid nyöppningen nästa höst.

I arbetet ingår invändig renovering av simhallsdelen inklusive tätskikt och bassängkonstruktioner. Bassängerna kommer sedan att kläs in i stål.

– Stålinklädnad av simbassänger är en vanlig renoveringsåtgärd som ett flertal kommuner med liknande förutsättningar genomfört med utmärkta resultat. Den samlade bedömningen är att det är den bäst lämpade metoden för Arbrå simhall, säger Petter Bäckebjörk, fastighetsförvaltare och projektansvarig.

Bassängernas reningsverk, klortillverkning samt in- och utlopp kommer att anpassas till de nya konstruktionerna.

I samband med renoveringen kommer även ventilation med tillhörande styrning att bytas. Ny el och belysning samt utrymningslarm installeras.

En tillgänglighetsanpassning utförs samtidigt i simhallen, då ett separat omklädningsrum med RWC-toalett och dusch kommer att byggas.

Duschrum och bastu i anslutning till simhallen ingår i renoveringen och kommer därför att vara avstängda under byggtiden. Omklädningsrummen som nyttjas av badgäster omfattas inte, men kommer med anledning av ventilationsarbetet att stängas av under tiden renoveringsarbetet pågår. Gymgäster hänvisas därför till omklädningsrummen i idrottshallen.

En viss begränsning i parkeringsmöjligheterna utanför Arbrå sporthall kommer att märkas av under renoveringstiden.

Arbetet beräknas pågå till augusti 2020 och har en budget på 21,2 miljoner kronor.