Bollnäs kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!
Har du frågor om Covid-19?
Hitta företag och föreningar som erbjuder utökad service med anledning av covid-19!

Storgatan i Arbrå behöver renoveras. Vi kommer därför efter midsommar att starta arbetet med att byta ut bärlagret och beläggningen samt bygga en gång- och cykelväg längsmed hela Storgatan. Vi kommer även att byta ut belysningen. Samtidigt som vi arbetar med renoveringen kommer Helsinge Vatten passa på att byta ut alla stammar för vatten och avlopp. Det tillsammans gör att arbetet är rätt omfattande och därför har vi delat upp arbetet i tre etapper:

Etapp 1: Norra delen av Storgatan, från Ängslundavägen upp till Västergatan. Med start efter midsommar.
Etapp 2: Södra delen av Storgatan, från Bondegatan upp till Forum. Byggstart sommaren 2020.
Etapp 3: Mellersta delen av Storgatan, från Forum till Ängslundavägen. Byggstart sommaren 2021.

Under arbetet kommer gatan att stängas av i perioder.

Kartbild över Arbrå