Mina sidor Vår självservice där du hittar blanketter och e-tjänster.
Logga in enkelt med bank-ID.
Följ med i projektet Sveriges bästa resecentrum i Bollnäs

De senaste åren har afrikansk svinpest spridit sig i Europa. Sjukdomen är ett stort hot mot tamgrisar och vildsvin, men ofarlig för människor. Du som är ute och rör dig i naturen kan hjälpa till att förhindra att sjukdomen sprids. Lämna aldrig matrester av kött i naturen och rapportera gärna fynd av döda vildsvin för att smitta ska kunna upptäckas så tidigt som möjligt. Läs mer om sjukdomen och hur du hindrar att den når Sverige på Länsstyrelsen Gävleborgs webbplats.