Mina sidor Vår självservice där du hittar blanketter och e-tjänster.
Logga in enkelt med bank-ID.
Följ med i projektet Sveriges bästa resecentrum i Bollnäs

Bollnäs kommun har för avsikt att bygga tre större solelanläggningar på tak inom fastigheten Heden 1:58 i Bollnäs med en total installerad effekt på ca 200 kWp. Planen är att produktionen skall vara i full drift inför solsäsongen 2020.

Inför genomförandet av upphandlingen genomför vi en leverantörsdialog på Tekniska kontoret, Aseavägen 4, Bollnäs den 22 augusti 2019 kl. 10.00.

Vill ditt företag delta?
Anmäl er senast 19 augusti genom att kontakt Kenneth Mårtensson, som är beställarombud, på telefon 073-025 17 01 eller kenneth@kursil.se.

Välkomna till att bidra med synpunkter inför genomförandet av upphandlingen.