Bollnäs kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Har du frågor om Covid-19?
En annorlunda nationaldag - tillsammans på avstånd!
Hitta företag och föreningar som erbjuder utökad service med anledning av covid-19!

Fredag 6 september har biståndshandläggarenheten stängt med anledning av utbildning.

För mer information kontakta Kristina Andersson, chef för biståndshandläggarenheten
Telefon: 0278-255 61 eller e-post: kristina.andersson@bollnas.se