Har du frågor om Covid-19?

I dag, 10 september, är det den suicidpreventiva dagen. En dag där vi vill uppmärksamma att du genom att vara medmänniska ibland kan hjälpa och förhindra att någon väljer att avsluta sitt liv. I Gävleborgs län är andelen som tar sitt liv högre än genomsnittet för riket och varför det är så vet vi inte. De här fyra stegen kan hjälpa dig att prata med någon som mår dåligt och som kanske tänker på att avsluta sitt liv.

1. Ta kontakt
Märker du att någon nära dig mår dåligt och kanske har förändrats på ett sätt som gör dig orolig? Prata med personen. Du kan säga: ”Jag ser att du inte mår bra, vill du berätta för mig hur du har det?” Ibland kan det räcka med ett samtal för att en person ska skjuta upp planerna på att ta sitt liv och till slut avstå från självmord.

2. Visa att du bryr dig och vill lyssna
Fråga om det har hänt något särskilt. Håll ögonkontakt under samtalet, försök att vara öppen och fördomsfri. Var inte rädd för att det ska bli tyst. Under tystnaden bearbetas tankar och känslor. Ibland behöver du ställa tydliga frågor för att samtalet ska komma igång. ”Vad gjorde du i går?", "Hur har du det i skolan/på arbetet?” Kommer det fram saker som personen upplever som positiva i sitt liv, lyft fram och förstärk dem.

3. Fråga om självmord
När du ställer frågan visar du att det är okej att prata om självmordstankar. Du behöver inte vara orolig för att frågan ökar risken för självmord. Det är en myt. Du kan fråga: ”År det så jobbigt att du ibland tänker på att avsluta ditt liv?” Om det är så: ”Har du tänkt på hur du skulle gå tillväga?” Långt gångna planer kan tyda på att situationen är mer allvarlig. Har personen varit i en liknande situation, hur hanterade hen det då? Ta allt prat om självmord på allvar och lova aldrig att du håller någons självmordstankar hemliga.

4. Sök hjälp.
Betona att det finns hjälp att få och diskutera hur du kan vara ett stöd. Erbjud dig att följa med och söka hjälp. Försök se till att personen känner sig lugn, stanna kvar och kontakta gärna någon som hen är trygg med. Lämna aldrig någon som är självmordsnära ensam. Verkar personen inte ha kontroll över situationen, se det som ett nödläge – ring 112 eller åk till psykiatrisk akutmottagning på närmaste sjukhus.

Mer information om var du kan söka hjälp:
Kris och hjälp
Hjälp till barn och unga
Om du eller någon i din omgivning inte mår bra

Dessa råd är hämtade från informationskampanjen Steg för livet som tagits fram av Suicidprevention i Väst och Västra Götalandsregionen.

WEBB suicidpreventiva dagen