Har du frågor om Covid-19?

Som VD hos BORAB ansvarar du för att i dialog med styrelsen driva och leda de strategiska frågorna i enlighet med BORABs vision. Du sköter den löpande förvaltningen i bolaget enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. Du leder bolagets verksamhet och beslutar, med stöd av ledningsgruppen, om företagsgemensamma riktlinjer och regler med samhällsnyttan i fokus utifrån ett affärsmässigt genomförande enligt ägarens direktiv och bolagets affärsplan.
Ditt uppdrag är att dels bibehålla och ge näring till det starka och ekonomiskt sunda bolag BORAB är, dels se förbättringsmöjligheter och driva utveckling för att främja lönsamhet, kvalitet och ett sunt miljötänk.

BORAB är intäktsfinansierat och därmed konkurrensutsatt. Av den anledningen är det av vikt att arbeta proaktivt för att skapa ett företag som är en stark aktör nu och i framtiden.

Du rapporterar till styrelsen, ger information till kommunfullmäktige och bidrar till goda samarbeten med andra kommunala bolag och samverkanspartners.

Låter det intressant? Läs mer om tjänsten och ansök på borab.se.