Bollnäs kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!
Har du frågor om Covid-19?
Hitta företag och föreningar som erbjuder utökad service med anledning av covid-19!

Bollnäs allra första digitala vägskylt är äntligen i drift! Skylten invigdes idag av kommunalråden Marie Centerwall (S) och Benny Engberg (BP).

Invigning av den digitala sylten

I december 2016 beslutade kommunfullmäktige om en investering av digitala infartsskyltar till Bollnäs centrum. Den tillsatta budgeten skulle räcka till två skyltar, men med tanke på att Bollnäs har fyra infarter togs senare beslutet att placera skylten i genomfarten i staden - vid Gärdet där både riksväg 50 och riksväg 83 går. Sträckan mellan Schenströmsrondellen och korsningen vid Fabriksgatan (i höjd med OKQ8) där skylen står är den mest trafikerade vägsträckan i länet, i snitt passerar 17 000 fordon dagligen.

- Bollnäs är unikt på många sätt, och ett av dem är att vi har en genomfart med två riksvägar centralt i staden! Skyltens placering är perfekt eftersom vi når såväl förbipasserande och besökare som kommuninvånare. Vi får exceptionell exponering av de budskap vi vill förmedla, säger Marie Centerwall, kommunalråd.

- Placeringen är inte bara optimal vad det gäller exponering, den är också kostnadseffektiv. Valet att sätta upp en dubbelsidig skylt på en plats jämfört med en skylt vid två infarter innebär halverade kostnader för dragning av el och fiber, markberedning och underhåll såsom snöskottning, säger Benny Engberg, kommunalråd.

Och nu står skylten där i väl tilltagen storlek - 6,8 meter bred och 2,9 meter hög. Eftersom skylten är dubbelsidig syns den från trafiken i både södergående och norrgående riktning, från gång- och cykelvägen samt från förbipasserande tåg och från tågperrongen.

En digital skylt innebär oändliga möjligheter jämfört med en analog skylt. Förutom en god bildkvalité går det mycket smidigare, och framförallt snabbare, att ändra vad som visas på skärmen.

Den digitala genomfartsskylten är en del i Bollnäs kommuns arbete med att marknadsföra och stärka varumärket Bollnäs - som kommun, arbetsgivare och som plats. Innehållet som visas kan vara kommande eller pågående evenemang, högtidshälsningar, gratulationer, samhällsinformation och vid behov krisinformation.

- På skylten kommer vi att visa bilder och budskap som stärker varumärket Bollnäs. Vi kommer arbeta strategiskt med bildspråk för att bilderna ska tala för sig själva och förmedla en känsla. Budskapen som visas kommer vara korta och tydliga, för mycket text tillåts inte av Trafikverket eftersom skylten inte får ta för mycket uppmärksamhet från trafikanterna, säger Kristin Eriksdotter, kommunikatör på Bollnäs kommun.

- Den digitala skylten är ett redskap i det långsiktiga arbetet med att skapa och förmedla en positiv bild av kommunen och är en del av vårt övriga kommunikationsarbete. Målet med kommunikationen är att den digitala skylten ska gynna alla som bor och verkar i Bollnäs kommun. Därför kommer vi även publicera evenemang och händelser som anordnas av andra än kommunala verksamheter. Eftersom ett stort antal personer passerar skylten varje dag kommer vi att skapa innehåll som anpassas till olika målgrupper beroende på dag och tidpunkt, säger Johanna Svensson, kommunikatör på Bollnäs kommun.

Mer information om Bollnäs kommuns digitala genomfartsskylt.

Bilden som visades på genomfartskylten vid invigningen är från Västansjö med texten "Bollnäs-hjärtat av Hälsingland". Foto: Robin Sundqvist.