Bollnäs kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!
Har du frågor om Covid-19?
Hitta företag och föreningar som erbjuder utökad service med anledning av covid-19!

Medborgardialogen i Kilafors under tisdagskvällen, den 17 september, lockade ett 35-tal engagerade deltagare. Under ledning av kommunalrådet Marie Centerwall presenterade Bollnäs kommun, Bollnäs Bostäder och Trafikverket planering och tankar om bostäder, arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Kilafors och frågor omkring gator och vägar. Förutom kommunalrådet Marie Centerwall, deltog förvaltningschef Kjell Peterson, planarkitekt Erik Lundh, VD Bollnäs Bostäder Lars Åsberg, t f gatuchef Anders Aasa, samhällsplanerare Christer Dahlenlund från Trafikverket och demokratisamordnare Inga Malm. Även ordförande i Bollnäs Bostäder, Lena Sund -Berglund, ordförande i Miljö- och byggnämnden Fredrik Skoglund och Vice ordförande i kommunstyrelsen, Benny Engberg deltog i mötet.

Marie Centerwall kommunalråd i Bollnäs kommun

Mötesdeltagarna fikade och pratade med stort engagemang och lämnade över en rad idéer och synpunkter till mötesarrangörerna. Frågor om dåliga vägar, bristande vägunderhåll och trafiksäkerhet väckte stort engagemang. Många konkreta idéer om lämpliga platser för bostadsbyggande framfördes. Det finns också ett intresse av att vara engagerad i arbetet med den fördjupade översiktsplanen. Bollnäs Bostäder genomför en marknadsanalys när det gäller behov av bostäder i Kilafors. Hanebo Framtid åtog sig att distribuera Bollnäs Bostäders enkät.

Synpunkter
Kilafors samhälle ligger intill Hälsinglands näst största sjö, Bergviken, idag är samhället isolerat från sjön, där finns något att utveckla för bostäder och tillgänglighet.

Idéer på lämpliga områden för bostäder kan vara:
- Rumpberg – villatomter
- Vid Garntjänst – trygghetsboende och flerfamiljshus, där finns bra infrastruktur
- Hälla – förtätad med villor
- Allén
- Bruksområdet
- Mellan Sahlins väg till lagård och åkermarken västerut
- Mellan Bil-Persson och järnvägen

Trafik och säkerhet:
- Gamla Sibovägen är i mycket dåligt skick och behöver åtgärdas
- Gång- och cykelväg till Näset till ett fint friluftsområde, för säkerhet och tillgänglighet
- Gång- och cykelväg Kilafors – bruket
- Gång- och cykelväg Kilafors – Löten - Hallen
- Farligt när många hästar och ryttare i Lilltjäraområdet som måste passera väg 83, sänk hastigheten och skylta!
- Biografteatern, flytta utfarten och ordna parkeringsplatser
- Rörigt och farligt på Stationsgatan vid Ibo’s pizzeria när många bilar står parkerade och skymmer sikten

Delta i arbetet med fördjupad översiktsplan
- Vill delta i enkät
- Ser gärna att Kilafors rika föreningsliv involveras
- Ta med skolan och ungdomarna i processen, viktigt att ge ungdomarna utrymme i demokratin som annars kan kännas avlägset och byråkratiskt
- Genom samhällsinformation som går ut
- Genom Hanebo framtid
- Kan delta i referensgrupp

Övrigt
- Kilafors saknar camping – gocarbaneområdet kan vara ett bra ställe
- Gör något åt nedskräpningen

Är det bra att träffas så här?
- Ja säger alla som svarat
- Mycket bra sätt – möjliggör detta på sociala medier