Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Påverka Bollnäs kommuns framtid,
svara på vår enkät!
Upplev sommaren
i Bollnäs kommun
Samlad information
om Covid-19
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!

Varje år utses årets handledare och årets arbetsplats i Vård- och omsorgscollege. Vård- och omsorgscollege är en samverkan mellan arbetsgivare, fack och utbildare på lokal, regional och nationell nivå. Agneta West, omvårdnadspersonal på Gutenbergs äldreboende, har utsetts till årets handledare. Årets arbetsplats blev Ängslunda avdelning A. Idag firades vinnarna med blommor och diplom.

- Det känns skumt men framförallt jätteroligt att vi vann, säger en glad Elisabeth Levander som arbetar på Ängslunda avdelning A.

Motivering årets arbetsplats: "Vi arbetar i en positiv anda med gott bemötande och professionellt arbete för våra brukare. Arbetar hälsofrämjande med friskvård. Och vi arbetar med ett vardagsrehabiliterande förhållningsätt."

- Nu måste vi leva upp till det här! utbrister en glad Ingrid Andersson, som också arbetar på Ängslunda avdelning A.

IMG 8175
Elisabeth Levander, Angelica Meyer och Ingrid Andersson från Ängslunda avdelning A.

Till årets handledare utsågs Agneta West som tyvärr inte kunde närvara vid firandet, men även hon kommer belönas med blommor och diplom.

Motivering årets handledare: "Genom sin skicklighet gör hon eleven trygg för att sedan kunna utveckla sina förmågor."

Stort grattis önskar vi vinnarna!