Bollnäs kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!
Har du frågor om Covid-19?
Hitta företag och föreningar som erbjuder utökad service med anledning av covid-19!

För att utveckla dialogen mellan ungdomar, politiker och polis bjöd kommunledningen och kommunpolisen alla gymnasieelever till ett första ungdomsforum den 25 september.

Syftet med att anordna ett ungomsforum var att utveckla dialogen mellan ungdomar, politiker och polis samt att möjliggöra för de förtroendevalda och för kommunpolis att få tillgång till ungas tankar och funderingar i specifika aktuella frågor.

Temat för dagen var trygghet ur olika perspektiv. Dialogen genomfördes genom samtal mellan de inbjudna ungdomarna och politiker/polis. Varje politiker/polis hade en egen samtalsgrupp med tre frågor att diskutera utifrån och dessa var:

• Vad är trygghet?
• Vad är det som skapar trygghet?
• Vad är den ideala bilden av trygghet för dig? Har du några tankar om hur det går att nå dit?

Ungdomsforum intranät

Dialogerna pågick under ca 45 minuter där bland annat följande kom fram:

• Att familjen är viktig och att familjen är trygg utifrån ekonomi, jobb och skola.
• Att ha ett tryggt hem. Att ”hemma” är trygghet.
• Att känna sig säker i hemmet, i skolan, på bussar, på gång- och cykelvägar och på stan.
• Att telefonen finns med är en trygghet.
• Att gator och utemiljöer är öppna och väl upplysta.
• Att det finns trygga vuxna att söka upp ute i samhället och i skolan där man vistas. Inte föräldrar utan andra. Vuxna ska umgås med ungdomar.
• Att polisen finns.
• Att det är demokrati.
• Att det ges tydlig information om vad man ska göra om något händer, då blir man lugn.
• Att man hjälps åt och samarbetar.

På plats gjordes även en utvärdering av formen för forumet. Utvärderingen visade att de allra flesta tyckte att modellen fungerade bra, men att den kan behöva kompletteras med andra sätt. Under vårterminen 2020 kommer vi anordna en ny dialog med ett nytt tema och under hösten kommer en stor enkät riktad till årskurs åtta och år två på gymnasiet att genomföras.

ungdomsforum diagram