Mina sidor Vår självservice där du hittar blanketter och e-tjänster.
Logga in enkelt med bank-ID.
Följ med i projektet Sveriges bästa resecentrum i Bollnäs

Brukar du parkera i maximalt sju dygn på de 22 parkeringsplatser som finns bakom Infranords kontor? Tänk på att den vägen har enkelriktats.  Se bild nedan. 

Vi har enkelriktat vägen runt Infranords kontor för att möjliggöra för bussarna att ta sig in och ut till den tillfälliga bussplanen på ett säkert och smidigt sätt. Under tiden vi bygger nya resecentrum kommer vi att behöva göra en del tillfälliga anpassningar och avstängningar utmed Järnvägsgatan. Det här är en av dem.

Karta över området runt Infranord