Bollnäs kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!
Har du frågor om Covid-19?
Hitta företag och föreningar som erbjuder utökad service med anledning av covid-19!

Är du en sådan som upptäcker att gatlampor är trasiga eller att bilar står felparkerade? Eller vill du uppmärksamma oss om klotter, lösa kantstenar eller en dåligt skottad gata? Hjälp oss att få reda på dessa brister - använd vår rykande färska e-tjänst i Mina sidor: Felanmälan

En trasig skylt och en mobiltelefon som visar e-tjänsten

Exempel på saker du kan felanmäla via denna tjänst:

 • gatubelysning
 • papperskorgar
 • snöröjning och halkbekämpning
 • klotter
 • skyltar
 • felparkering
 • offentliga toaletter
 • stopp i brunnar
 • gator och vägar
 • cykelbanor, gångbanor, trottoarer
 • med mera.

Efter att du har skickat in din felanmälan
Efter att du registrerat en felanmälan får ditt ärende ett unikt ärendenummer. Via det ärendenumret kan du få återkoppling på vad som har hänt med din felanmälan.

Alla ärenden hanteras olika snabbt. I vissa fall får du besked direkt över telefon. I andra fall kan det handla om ärenden som är svåra att lösa, då kan det behövas mer tid. Det som anmäls hanteras även olika snabbt beroende på hur allvarliga felen är. Senast tre arbetsdagar efter din anmälan ska du ha fått återkoppling. Det kan vara ett svar om vad som har gjorts, men kan även vara svar om vad som ska göras åt felen längre fram.