Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Upplev våren i
Bollnäs kommun
Inget vaccin får gå
till spillo!
Prioriterade grupper erbjuds att
ställa sig i kö för eventuellt
överblivna vaccindoser.
Samlad information
om Covid-19
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!

Byggnationen av Sveriges bästa resecentrum i Bollnäs startat. Det innebär att vi kommer att behöva stänga av Järnvägsgatan på olika ställen under olika perioder. Under tiden uppmanas du att undvika att trafikera Järnvägsgatan. Det finns alternativ, exempelvis är det bra om du hämtar eller lämnar resenärer som ska resa via resecentrum på närliggande platser. Vi förespråkar att du som behöver åka genom centrum väljer att åka Nygatan alternativt Odengatan.

18 november till 14 januari stänger vi av Järnvägsgatan för fordonstrafik från övergångsstället där Wilhelminapassagen möter Järnvägsgatan mot Brogatan upp till Älggatan. Endast färdtjänst, taxi, sjuk- och varutransporter kommer att få åka in och ut till stationshuset via den norra infarten.

Vi kommer att stängsla in byggarbetsplatsen. Se rött område på bilden nedan.
Du som kommer med cykel ombeds ställa den på Tingshustorgets tillfälliga cykelparkering. Se orange markering.

Du som går och kommer från Wilhelminapassagen kan under hela tiden komma fram via Brogatan - Collinigatan och Centralparken. Se gul markering.

Entreprenören kommer att öppna upp ett gångstråk enligt den gulstreckade linjen då och då när det är möjligt. Du som ska till tågperrongen kan enklast ta uppgången i Wilhelminapassagen.

Ingången till Stationshuset och Pressbyrån kommer att vara öppen under hela byggtiden.

De som arbetar i Stationshuset kommer att nå sina arbetsplatser under hela byggtiden.

Karta över avstängningarna längs med Järnvägsgatan

Anledningen till avstängningarna är att byggarbetarna ska kunna utföra sina arbeten på ett säkert sätt.