Bollnäs kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!
Har du frågor om Covid-19?
Hitta företag och föreningar som erbjuder utökad service med anledning av covid-19!

I årets rapport ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?” har samtliga personer som är 65 år och äldre som hade hemtjänst eller bodde på särskilt boende den 31/12 2018 fått möjlighet att svara på frågorna i undersökningen, som genomfördes under mars till maj 2019.

I Bollnäs kommun var det 299 personer inom hemtjänsten och 99 personer på särskilt boende som svarade på frågorna. Svarsfrekvensen är 58,6 procent inom hemtjänsten och 48,1 procent på särskilt boende.

Här kan du ta del av resultatet av brukarundersökningen.