Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Påverka Bollnäs kommuns framtid,
svara på vår enkät!
Upplev sommaren
i Bollnäs kommun
Samlad information
om Covid-19
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!

Kajsa Mellner Daxberg har meddelat att hon avslutar sitt uppdrag som förvaltningschef för Barn- och utbildningsförvaltningen i Bollnäs kommun i juni 2020. I en intervju med Kajsa berättar hon om sin tid i Bollnäs kommun och om vad hon tänker göra i framtiden.

Kajsa Mellner Daxberg

Kajsa, hur länge har du arbetat på Bollnäs kommun och vad fick dig att söka dig hit?

– Jag kom till Bollnäs i augusti 2015. Jag sökte jobbet som förvaltningschef i barn och utbildningsförvaltningen därför att jag gärna ville jobba som skolchef och då med ansvar för just förskola och grundskola. Gymnasiet och vuxenutbildningen hade precis lämnat förvaltningen för att ingå i nybildade Hälsinglands utbildningsförbund. Det passade mig bra, eftersom de är de områden jag har minst erfarenhet av. Jag har bott i Järvsö under en period tidigare, så jag visste ju redan vilket härligt landskap Hälsingland är! Dessutom rimligt nära Uppland där jag har min familj.

Hur upplever du din tid som du arbetat hos oss?

– Förvaltningschefsjobbet är ett uppdrag som både innebär stort ansvar men också möjligheter att påverka. Man ställs inför nya frågor, stora eller små, varje dag. Det är roligt tycker jag, och i Bollnäs kommun har jag också fått bra förutsättningar att klara det. Jag är också glad över det goda samarbetsklimat som finns på alla nivåer.

– De här fem åren har vi tillsammans värderat, omprövat, tänkt nytt och genomfört förbättringar, i både organisation och processer – allt för att höja kvaliteten på det vi gör, i alla delar av förvaltningen. Här i Möjligheternas kommun, ska vi vara Möjligheternas skola för varje barn och elev, det har blivit vårt motto.

– Vår verksamhet och våra resultat har blivit granskade och inspekterade under min tid som chef. Att hålla blicken på mål och uppdrag och att hålla i och stötta tilltron till den egna förmågan har varit en utmaning ibland. Men jag ser modiga, medskapande medarbetare omkring mig varje dag, ledare, lärare och andra, professionella människor som bygger förtroende till egen och andras förmåga, och det är en framgångsfaktor det är jag absolut säker på. Jag har bidragit på mitt sätt, men det viktiga är att jag fått gjort det tillsammans med andra!

Varför ska du sluta?

– Tiden är mogen för mig att kliva av uppdraget och fasa in i en annan livsperiod. En period med ett annat tempo och utrymme för ett annat innehåll. Jag vill ägna mig mer åt min familj och mina egna intressen. Så det blir förhoppningsvis mycket tid utomhus, tid att lära mig mer om olika saker som jag inte hunnit tidigare, trädgård, musik och sånt. Fem år känns som en lagom tid för mig, jag har kunnat fokusera och prioritera jobbet till nästan hundra procent. I min närmaste omgivning finns en person som har varit pensionär under lång tid, min man Sten. Nu ser vi fram emot mer tid tillsammans, för resor och vardagsliv och nya projekt.

När slutar du ditt uppdrag?

– I skolans värld tänker vi ju i läsår, så först återstår många spännande och viktiga arbetsdagar fram till läsårets slut i sommar, då avslutar jag mitt uppdrag som förvaltningschef.

Kommunchef Anders Johansson säger så här om att Kajsa avslutar sin tjänst i Bollnäs kommun:

– Det är väldigt tråkigt att Kajsa väljer att avsluta sin tjänst som förvaltningschef, men jag har stor förståelse för att det finns privata skäl till beslutet. Kajsa har gjort ett mycket bra jobb som förvaltningschef på Barn- och utbildningsförvaltningen och jag vill tacka henne för hennes engagemang och insats.

Vi kommer nu påbörja en rekryteringsprocess för att hitta en ny förvaltningschef som kan fortsätta att utveckla förvaltningen och som kan vara på plats till nästa sommar.