Mina sidor Vår självservice där du hittar blanketter och e-tjänster.
Logga in enkelt med bank-ID.
Följ med i projektet Sveriges bästa resecentrum i Bollnäs

Den här föreläsningen riktas till dig som är arbetsgivare, chef eller arbetskamrat. Här får du kunskap om hur du upptäcker alkoholproblem hos en medarbetare eller kollega. Vi berättar också om det stöd vi erbjuder chef och arbetsgivare och den behandling som ges till den enskilde medarbetaren.

De flesta som har problem med alkohol och droger finns i arbetslivet. Förutom att den enskilde och anhörige drabbas av alkoholens skadeverkningar, drabbas även arbetsplatsen.

Risken för skador och olyckor ökar, sjukfrånvaron stiger och produktionen minskar. Dessutom kan arbetsplatsens renommé skadas, till exempel om det kommer fram att en medarbetare har kört alkohol- och drogpåverkad i tjänsten.
Uträkningar visar att en medarbetare med alkoholproblem kostar i genomsnitt 100 000 kr/år och att det finns en halv miljon människor i Sverige med en riskabelt hög alkoholkonsumtion.

Vi vill bidra till att öka kunskapen om hur du kan upptäcka problemen och berätta om vilket stöd vi kan ge till både arbetsgivare och chef om vår behandling på Beroendecentrum.

Var: Ida Kristina-salen, Bollnäs Kulturhus
När: Onsdag 20 november kl. 11:45-12:30


Varmt välkommen om du vill veta mer!

alkohol i arbetslivet