Bollnäs kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!
Har du frågor om Covid-19?
Hitta företag och föreningar som erbjuder utökad service med anledning av covid-19!

Under oktober har alla chefer och de flesta skyddsombud i Bollnäs kommun fått möjligheten att gå en heldagsutbildning med målet att den ska leda till goda samtal och systematiskt förebyggande och främjande arbete med fokus på diskriminering och kränkande särbehandling. Utbildningen som är obligatorisk för chefer i Bollnäs kommun är mycket uppskattad!

Roger Fält, personalchef, inledde med att berätta om bakgrunden och syftet utbildningen. Att han tillsammans med kommunchefens ledningsgrupp, efter de anmälningar och händelser kring kränkande särbehandling och sexuella trakasserier, var överens om att de behövde hjälp med att öka organisationens kunskaper om hur vi kan arbeta främjande och förebyggande så att sådana händelser inte inträffar samt ta fram tydliga riktlinjer och rutiner vid händelser som dessa.

Utifrån arbetsmiljöpolicyn som kommunfullmäktige tog beslut om 2018 har kommunstyrelsen nu tagit beslut om riktlinjer gällande kränkande särbehandling och diskriminering. Rutiner vid händelser och mallar för anmälan är också framtagna. Dessutom är Bollnäs kommuns värdegrund nära förestående.

Chefer och skyddsombud genomgår utbildningen för att få ökade kunskaper om normer och normkritiskt tänkande samt för att ge inspiration och stöd till att jobba vidare med förebyggande och främjande arbete kring diskriminering och kränkande särbehandling på arbetsplatsträffar.

Konsultföretaget Make Equal, som höll i utbildningen, är experter på området och arbetar för att bidra till ett jämlikt och inkluderande samhälle med målet att alla ska nå sin fulla potential på jobbet.

utbildning åhörare intra

Nästa steg är att varje chef har ansvar för att regelbundet ha dialog om diskriminering, sexuella trakaserier och kränkande särbehandling på arbetsplatsträffar. Make Equal hjälper oss även med att ta fram stödmaterial med övningar som man kan använda vid dessa arbetsplatsträffar.

Här är ett par röster från några som gått utbildningen:

Göran Lövgren, rektor på Alirskolan:
– Jag är väldigt positiv till den här utbildningen! Jag tycker att utbildningen hade en bra blandning av teori och praktik. För vår verksamhet landade det här perfekt! För både anställda och elever! Vi kommer kunna dra nytta av exemplen från utbildningen.

Pernilla Westlin, lärare och skyddsombud på Alirskolan
– Det var verkligen en ögonöppnare! Normkritiskt tänkande genomsyrar redan idag vår verksamhet och är lika viktigt som undervisningen.

utbildning intra
Göran Lövgren och Pernilla Westlin

Roger Fält, personalchef:
– Jag har goda förhoppningar om att utbildningen ska leda till goda samtal och systematiskt förebyggande och främjande arbete kring diskriminering och kränkande särbehandling, säger Roger Fält efter utbildningen.