Bollnäs kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!
Har du frågor om Covid-19?
Hitta företag och föreningar som erbjuder utökad service med anledning av covid-19!

Byggnationen av den nya förskolan, med arbetsnamnet Nya Pionen, påbörjades i april. Nu har bygget hunnit en bra bit på vägen, plattan är gjuten och väggar har rests.

Nya pionen

Lokaler med barnen och miljön i fokus
Eftersom byggnaden ska rymma barn har vi varit extra noggrann med materialvalet och prioriterat material anpassat för utrymmen fyllda av barn. Belysningen kommer att bestå av hyrda återbrukade ljusarmaturer, som Bollnäs kommun tidigare hyllats för, som med lätthet anpassas efter barnen och personalens olika behov. Vi monterar också solceller på taket så att förskolan delvis kan producera sin egen energi.

En annan fördel är att lokalerna är flexibla och skalbara. Det betyder att lokalerna kan anpassas till olika verksamheter efter behov. På så sätt säkerställer vi att alla lokaler kan komma till användning oavsett antalet barn, eftersom årskullarna varierar i storlek från år till år.

När är förskolan klar?
Bygget beräknas stå klart i april nästa år. Då kommer personalen att succesivt börja inreda och förbereda lokalerna inför flytten av förskoleverksamheten som sker till sommaren.

Fakta om den nya förskolan
Nya Pionen kommer att bestå av åtta avdelningar med 15-17 barn i varje. Varje avdelning rymmer maximalt 20 barn. Gamla Pionen på Gärdet med sina fem avdelningar kommer att flytta in i de nya lokalerna och kommer därmed att kunna ta emot fler förskoleplatser än i dagsläget. Den nya förskolan ligger granne med Hamre förskola vilket gör att barnen kommer dela på de stora lekytorna utomhus. Nya Pionen kommer att ha ett eget tillagningskök med kökspersonal.

Här byggs förskolan:

pionen karta

Så här kommer byggnaderna placeras:

skiss pionen

Tidigare nyheter om bygget av den nya förskolan
Första spadtaget för byggnationen av förskolan Nya Pionen
Nära byggstart för Nya Pionen