Mina sidor Vår självservice där du hittar blanketter och e-tjänster.
Logga in enkelt med bank-ID.
Följ med i projektet Sveriges bästa resecentrum i Bollnäs

Tillsammans med Fortum och Bollnäs Fiskevårdsförening utför vi de kommande veckorna arbeten för att öka andelen strömvattenmiljöer i Ljusnan. Åtgärderna görs för att gynna de ofta hårt trängda och påverkade organismer som förknippas med strömvattenmiljön, exempelvis fiskarter som harr och öring, däggdjur som utter och fåglar som strömstare och forsärla, men även mängder av insekter. 

Arbetet sker vid Brohöljan vars damm avsänks och överdämda strömvattenmiljöer återskapas. Vidare kommer dammens nedströmsläge (Guldströmmen/Ladströmmen) att restaureras för att ytterligare förbättra strömvattenmiljön.

Det här är en fortsättning på åtgärderna som utfördes 2018 vid Gabrielshöljan där 13 000 m2 strömvattenmiljö återskapades.

Arbetet finansieras till största del av medel från Bra Miljöval-fonden.

strömvattenmiljö1

strömvattenmiljö2