Bollnäs kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!
Har du frågor om Covid-19?
Hitta företag och föreningar som erbjuder utökad service med anledning av covid-19!

Har ni hamnat i en situation som ni inte kan lösa tillsammans? Eller har ni redan bestämt er för att separera och vill ha hjälp att skiljas åt på ett bra sätt? Eller har ni separerat men har svårt att samarbeta?

Par, föräldrar och familjer som behöver hjälp i olika samlevnadsfrågor är välkomna till familjerådgivningen. Vi arbetar främst med att bedriva samtal med vuxna.

Kontakt
För att komma till familjerådgivningen behöver du boka tid. Ring oss på telefon 0278-255 00. Om vi inte svarar lämna ett meddelande i vår röstbrevlåda så ringer vi upp dig.

Besöksadress är Collinigatan 2 i Bollnäs. Lokalen finns på 3 trappor i Krokanenhuset. Hiss finns.

Familjerådgivare är Malén Sörfelth. Malén är socionom och har påbyggnadsutbildning i systemisk familjeterapi, steg 1.

Exempel på vad du/ni kan söka hjälp för:
• Vi kan inte prata med varandra
• Vi bråkar jämt
• Vart tog känslorna vägen?
• Vi ska skiljas/separera
• Vi har skilt oss/separerat och har svårt att samarbeta.
• Vi är en familj med ”dina, mina våra barn” som fått problem

Målet med familjerådgivningen är att nå par och familjer i ett tidigt skede, att underlätta för parens fysiska och psykiska hälsa samt barns livsmiljö och uppväxtvillkor.

Familjerådgivningen kan vara ett stöd för er att:
• lyssna på och prata med varandra på ett bättre sätt
• bättre förstå och acceptera sig själv och andra
• finna möjligheter att hantera problem och konflikter
• hitta vägar till förändring
• stöd till barn utifrån föräldrarnas relationskris/familjesamtal

Samtalslängd och kostnad
Varje samtal varar ca 1-1 ½ timme och antal samtal varierar. Kostnaden är 100 kronor per tillfälle. Om du behöver har du rätt till tolk.

Tystnadsplikt
All kontakt med familjerådgivningen är frivillig. Vi har tystnadsplikt och för inga journaler. Ni har möjlighet att vara anonyma.

Tystnadsplikten bryts om vi får veta att barn utsätts för fysisk/psykisk misshandel eller sexuella övergrepp. Vi är då skyldiga att anmäla det till socialtjänsten.