Mina sidor Vår självservice där du hittar blanketter och e-tjänster.
Logga in enkelt med bank-ID.
Följ med i projektet Sveriges bästa resecentrum i Bollnäs

Vi använder teknik i äldreomsorgen för att brukarna ska kunna behålla sin integritet och känna större frihet. Vi vill att våra brukare ska ha möjlighet känna självständighet, vilket tekniken hjälper till med. Tekniken gör också att personalen får mer tid till brukarna, och kan finnas där för de som verkligen behöver. I filmen kan du se några exempel på teknik som vi använder i välfärden:

• Tillsyn via kamera
• Städrobot
• Sängsensor
• Sensor i blöja
• Motoriserade lakan
• Upplevelsecykel