Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Upplev våren i
Bollnäs kommun
Inget vaccin får gå
till spillo!
Prioriterade grupper erbjuds att
ställa sig i kö för eventuellt
överblivna vaccindoser.
Samlad information
om Covid-19
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!

Som du säkert redan vet bygger vi just nu Sveriges bästa resecentrum som är navet för all kollektivtrafik i Bollnäs och som är en förutsättning för den nya snabbare och mer tillgängliga stadstrafiken som planeras att införas successivt från december 2020. Men det är bara början! Fram till 2026 kommer vi att bygga 2,4 kilometer ny gång- och cykelväg, en ny bussgata mellan Brånan och Björktjära samt göra ett tjugotal busshållplatser säkrare. Bollnäs stad får i och med det ett betydligt bättre, mer tillgängligt och säkrare stadstrafiknät.

Fler förbättringar av stadstrafiken redan nästa år
Resecentrum är bara starten av den nya stadstrafiken! Planerna för ytterligare arbeten med start till våren är redan i full gång. 2020 bygger vi nya säkrare hållplatser vid Sjukhusvägen i höjd med skolområdet på Nyhedsbacken. Vi väljer det området först eftersom många ungdomar korsar vägen där istället för att gå den säkra vägen i tunneln under vägen. Som extra bonus kommer det att finnas realtidsteknik på hållplatserna som gör att du som resenär i realtid kan se hur många minuter det är kvar till bussen går. Dessutom bygger vi en ny gång- och cykelväg utmed Sjukhusvägen på den södra sidan av vägen och säkrare trafiklösningar totalt sett för hela skolområdet.

Vy från Sjukhusvägen
Foto: Wilma Öqvist

Kort om stadsmiljöavtalet
Bollnäs kommun får 49 miljoner från Trafikverket för att skapa förutsättningar för hållbara resor i Bollnäs. I avtalet ingår bland annat byggnationen av nya resecentrum i Bollnäs, en ny bussgata mellan Brånan och Björktjära, ett tjugotal nya tillgänglighetsanpassade och bekväma busshållplatser runt om i Bollnäs samt 2,4 kilometer ny gång- och cykelväg i Bollnäs stad. Beslutet innebär att Trafikverket betalar hälften av kostnaderna.

Läs mer i artikeln Bollnäs kommun får statligt stöd för att främja hållbara stadsmiljöer.