Bollnäs kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!
Har du frågor om Covid-19?
Hitta företag och föreningar som erbjuder utökad service med anledning av covid-19!

När kommunfullmäktige beslutade hur Bollnäs kommun ska arbeta med medborgardialog, bestämdes också att vi skulle delta i SCB:s medborgarenkät. Nu har resultatet kommit. 1200 bollnäsbor fick möjlighet att svara på en rad frågor om sin attityd till kommunen. Det var 40% som svarade, ungefär samma svarsfrekvens som i övriga kommuner.

37% av bollnäsborna kan rekommendera andra att flytta hit. De är mycket nöjda med miljöarbete, fritidsaktiviteter, idrotts- och motionsanläggningar, kultur, renhållning och sophämtning samt vatten och avlopp. Attityden till de allra flesta av kommunens verksamheter, är inte säkerställt högre eller lägre än genomsnittsverksamhet som exempelvis information, förskola, grundskola, bemötande och tillgänglighet, räddningstjänst och många andra verksamheter. Det finns också verksamheter där bollnäsbornas attityd gentemot är lägre, exempelvis arbetsmöjligheter och utbildningsmöjligheter.

Ett frågeområde, som kan knytas till att kommunens ambition att utveckla arbetet med medborgardialog, där Bollnäsbornas attityd visar ett lägre betyg är kontakt, påverkan och förtroende.

Vi ser fram emot fortsatta medborgardialoger i olika former för att bollnäsborna ska uppleva att de har förtroende för, och känner att de har goda möjligheter till kontakt med Bollnäs kommun.