Bollnäs kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!
Har du frågor om Covid-19?
Hitta företag och föreningar som erbjuder utökad service med anledning av covid-19!

Skolinspektionen genomförde under våren 2018 tillsyn av Bollnäs kommun. Bland annat genomfördes besök på Alirskolan. Då uppmärksammades en del brister inom verksamheten som bland annat rörde studiero, trygghet och anpassningar för elever i behov av särskilt stöd.

Under hösten i år har Skolinspektionen gjort en uppföljning av de brister som framkom i uppföljningsbeslutet och har konstaterat att alla brister är åtgärdade. I och med detta beslut avslutas Skolinspektionens tillsyn av de brister som tidigare funnits på skolan.

- Nu har vi äntligen fått ett kvitto på det intensiva kvalitetsarbete som vi haft stort fokus på under lång tid. Det här är ett långsiktigt och systematiskt arbete som hela styrkedjan tillsammans har arbetat in i våra rutiner och kommer att fortsätta arbeta med framöver. Det viktigaste just nu är det fortsatta implementeringsarbetet på Alirskolan och följa de beslut vi tagit. Beslutet från Skolinspektionen var bästa julklappen vi kunnat få, säger Agneta Persson, verksamhetschef för- och grundskolan i Bollnäs kommun.