Bollnäs kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!
Har du frågor om Covid-19?
Hitta företag och föreningar som erbjuder utökad service med anledning av covid-19!

Med anledning av de diskussioner som förs på sociala medier gällande ishallen på Sävstaås IP vill vi passa på att berätta om det arbete som pågår med anläggningen där även föreningslivet är engagerat.

Sävstaås är en anläggning från 1970-talet med stora underhålls- och investeringsbehov. Det är både tjänstepersoner och politiker medvetna om, precis som anläggningens besökare och föreningsliv.

Eftersom ekonomiska prioriteringar ständigt måste göras i kommunen och frågorna kring Sävstaås varit många de senaste åren gällande exempelvis konstgräs, hockeysarg, omklädningsrum och bristande underhåll, så har Teknik- och fritidsnämnden beslutat att ta ett helhetsgrepp kring anläggningens framtid. Så sent som under tisdagens nämndssammanträde presenterades utredningen med den utvecklingsplan för Sävstaås IP som arbetats fram i vinter i samverkan med de sex föreningar som idag är aktiva på anläggningen.

Föreningarnas representanter som medverkat i dialogmöten har bidragit i utredningen med faktaunderlag om verksamheterna, berättat om sina framtidsvisioner och formulerat de behov de ser på anläggningen både idag och på sikt. I utredningen ingår en anläggningsinventering som visar på underhålls- och investeringsbehov vilket i sin tur ska användas som underlag för beslut om prioriteringar i framtiden.

Kommunens avsikt är att även fortsättningsvis föra en konstruktiv och saklig dialog kring Sävstaås IP med föreningsliv och andra intressenter där idrotten står i fokus. Det påbörjade utvecklingsarbetet ska fortsätta, med målet att skapa en än mer attraktiv och välbesökt arena för kommunens barn och ungdomar.

Dela på Facebook