Äntligen höstlov! Massor av roliga aktiviteter för barn och unga.

www.bollnas.se/lov
Vill du bli en fritidskompis? Skicka in din intresseanmälan idag!
Mina sidor Vår självservice där du hittar blanketter och e-tjänster.
Logga in enkelt med bank-ID.
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!

Folkhälsomyndigheten bedömer att risken är hög för importfall, alltså att personer har smittats utomlands men upptäcks i Sverige. Samtidigt bedöms risken för allmän smittspridning i Sverige som låg.

Den nya riskbedömningen görs på grund av den senaste tidens utveckling i omvärlden och bygger på en analys av virusets spridning i världen, främst genom uppgifter från Världshälsoorganisationen WHO och den Europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC.

Personer som har vistats i områdena Hubei, Sydkorea, Italien och Iran bör vara uppmärksamma på luftvägssymtom som hosta, andningssvårigheter eller feber och ringa sjukvården 1177 Vårdguiden för bedömning.

Vad gör Bollnäs kommun?
Bollnäs kommun följer händelsen via funktionen Tjänsteman i beredskap (Tib). Vår Tib ingår i ett nätverk för samverkan tillsammans med länsstyrelsen, regionen, samt övriga kommuner i Gävleborg. Länsstyrelsen har i sin tur avstämningar med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), och Region Gävleborg med Folkhälsomyndigheten.

Bakgrund
I slutet av 2019 bekräftades att ett nytt coronavirus som kan smitta människor hade identifierats i staden Wuhan i Kina. Smittspridningen tros ursprungligen ha skett till människa från djur på en marknad, men visade sig snart smitta från människa till människa. Utbrottet har vuxit till tiotusentals fall och pågår fortfarande framförallt i den kinesiska provinsen där Wuhan ligger, men har spridit sig i mindre omfattning till övriga Kina.

För mer information:
Här kan du ta del av länkar och hänvisningar till ansvariga myndigheter:

  • Nationellt är Folkhälsomyndigheten ansvarig för frågor som rör smittskydd. På deras webbplats finns information om viruset och smittspridning, en lista med frågor och svar och råd för hemvändade resenärer.

  • Regionalt är Smittskyddsenheten inom Region Gävleborg ansvarig för smittskyddsfrågor och har nära samarbete med Vårdhygien, Infektionskliniken NUS och Klinisk mikrobiologi.

  • Vårdguiden 1177.se har information om coronaviruset och om symptom på sjukdomen samt vart man vänder sig vid symptom.

  • UD har information om reserekommendationer och för dialog med de svenskar som finns på plats i Hubeiprovinsen.

  • EU:s smittskyddsmyndighet (European Center for Disease Prevention and Control) och Världshälsoorganisationen WHO har information om utbrottet på engelska

  • Krisinformation.se är en webbplats som förmedlar information från myndigheter och andra ansvariga i samband med en kris eller allvarlig händelse.

Till sidan om Covid-19