Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!
Mina sidor Vår självservice där du hittar blanketter och e-tjänster.
Logga in enkelt med bank-ID.
Kommunen finns i sociala medier följ oss gärna >

Vi tar människors oro på allvar när varg kommer alltför nära bebyggelse och rekreationsområden. Vi agerar därför som politisk kommunledning med att tillskriva regeringen och våra riksdagsledamöter för att beskriva vår uppfattning om problematiken och ställa krav på åtgärder.

Fler län ska på ett mer solidariskt vis, enligt oss, dela på ansvaret för att uppfylla de nationella målen så att de problem som nu uppstår undanröjs. När alltför många vargar inom ett län strövar runt för att bland annat leta ett revir händer det, nu alltför ofta, att de skrämmer och oroar människor där de bor och verkar på landsbygden.

Vi anser även att debattklimatet behöver bli bättre och mer konstruktivt. Lagstiftning behöver justeras och det ligger på regering och riksdag att ta ansvar för att vi på den lokala nivån kan stå bakom de nationella målen och regelverket.

/Kommunledningen i Bollnäs kommun

 

Rovdjur nära bebyggelse
Det finns förebyggande åtgärder för att minska risken för rovdjursangrepp. Den första och kanske enklaste åtgärden är att se över avfallshanteringen. Soptunnor, fallfrukt, slaktavfall ooch liknande kan locka till sig både rovdjur och dess bytesdjur.

Den mest effektiva åtgärden för att skydda tamdjur från rovdjur är elstängsel. Elstängsel är ett långvarigt skydd och på grund av att det är ett kostsamt alternativ finns det bidrag att söka hos länsstyrelsen. Där finns även bidrag att söka för skyddsvästar till jakthundar. Du hittar blanketter för ansökan om bidrag för skyddsväst för hund samt för att förebygga viltskador på Länsstyrelens webbplats.
 
Fler förebyggande åtgärder finns att läsa om hos SLU:s viltskadecenter.

Om förebyggande åtgärder inte hjälper och det inte finns någon annan lämplig lösning finns det möjlighet att ansöka om tillstånd för skyddsjakt hos länsstyrelsen. Vem som helst kan söka om tillstånd och om tillräckliga skäl för skyddsjakt finns kan även vi på kommunen vara er behjälpliga med en ansökan.  Vad som gäller för att kunna få ett tillstånd finns att läsa i Jaktförordningen (1987:905).

Känner du dig direkt hotad av närgångna rovdjur är det i första hand polisen du ska vända dig till.